RAMOWY ROZKŁAD DNIA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

obowiązujący od 01.09.2021 do 30.06.2022 roku

I. RANEK

6.00 – 8.50 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

8.50 – 9.00 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

 

II. ZAJĘCIA ZASADNICZE

9.00 – 9.20 Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

9.20 – 9.30 Zabiegi sanitarno – higieniczne.

9.30 – 10.00 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu przedszkolnego.

10.00 – 10.05 Gry i zabawy ruchowe.

10.05 – 10.30 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu przedszkolnego.

10.30 – 11.50 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11.50 – 12.00 Przygotowanie do obiadu, zabiegi sanitarno – higieniczne.

12.00 – 12.20 Obiad.

12.20 – 12.30 Zabiegi sanitarno – higieniczne.

12.30 – 13.00 Odpoczynek, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.

13.00 – 14.00 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie, kolorowanie.

 

III. ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

14.00 – 14.30 Zajęcia edukacyjne rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci wykraczające poza podstawę programową.

14.30 – 14.40 Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi sanitarno – higieniczne.

14.40 – 15.00 Podwieczorek.

15.00 – 15.10 Zabiegi sanitarno – higieniczne.

15.10 – 17.00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-09
Data publikacji:2017-09-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Chełmecka
Liczba odwiedzin:3598