RAMOWY ROZKŁAD DNIA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przedszkola Miejskiego Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie

obowiązujący od 1.09.2020 do 30.06.2021 roku

I. RANEK

6.00 – 8.50 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami;

8.50 – 9.00  Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

II. ZAJĘCIA ZASADNICZE

9.00 – 9.30 Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych;

9.30 – 9.40 Zabiegi sanitarno – higieniczne;

9.40 – 10.10 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia
i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu przedszkolnego;

10.10 – 10.20 Gry i zabawy ruchowe;

10.20 – 10.50 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia
i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu przedszkolnego;

10.50 – 11.30 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane
 i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie
w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne;

11.30 – 12.00 Język angielski (2 razy w tygodniu)

11.50 – 12.00 Przygotowanie do obiadu, zabiegi sanitarno – higieniczne;

12.00 – 12.15 Obiad – I danie;

12.15 – 12.30 Odpoczynek, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki;

12.30 – 13.00 Obiad – II danie;

13.00 – 13.10  Zabiegi sanitarno – higieniczne;

13.10 – 14.00 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie, kolorowanie.

III. ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

14.00 – 14.30 Religia (2 razy w tygodniu)

14.00 – 14.30 Zajęcia edukacyjne rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci wykraczające poza podstawę programową;

14.30 – 14.40 Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi sanitarno – higieniczne;

14.40 – 15.00  Podwieczorek;

15.00 – 15.10 Zabiegi sanitarno – higieniczne;

15.10 – 16.30 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przedszkola Miejskiego Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie

obowiązujący od 1.09.2020 do 30.06.2021 roku

Grupa V „Biedroneczki Oddział czynny 9.30 – 18.00

 

I. PRZEDPOŁUDNIE

9.30 – 10.40  Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty
z rodzicami;

10.40 – 11.00  Przygotowanie do II śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych;

11.00 – 11.15 Udział w zajęciach religii za zgodą rodziców

11.15 – 11.30 Zabawy w kącikach zainteresowań, czynności porządkowe.

II. ZAJĘCIA ZASADNICZE

11.30 – 11.50 praca z zespołem dzieci lub indywidualna praca z dzieckiem zdolnym.

11.50 – 12.00 Przygotowanie do obiadu, zabiegi sanitarno – higieniczne;

12.00 – 12.15 Obiad – I danie;

12.15 – 12.30 Odpoczynek, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki;

12.30 – 13.00 Obiad – II danie;

13.00 – 13.10  Zabiegi sanitarno – higieniczne;

13.10 – 14.30 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie, kolorowanie. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania,podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

14.30 – 14.40 Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi sanitarno – higieniczne;

14.40 – 15.00  Podwieczorek;

15.00 – 15.10 Zabiegi sanitarno – higieniczne;

15.10 – 15.30 Zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe.

15.30 – 15.50Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia
 i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu przedszkolnego;

15.50 – 16.00 Gry i zabawy ruchowe

16.00 – 16.20 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia
i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu przedszkolnego;

16.20 – 16.30 Przygotowanie do kolacji, zabiegi sanitarno - higieniczne

III. ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

16.30 – 16.50 Kolacja

1.50 – 17.00 Zabiegi sanitarno – higieniczne

17.10 – 17.30 Zajęcia edukacyjne rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci wykraczające poza podstawę programową

17.30 – 18.00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia   w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-09
Data publikacji:2017-09-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Chełmecka
Liczba odwiedzin:2960