Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dzień Pluszowego Misia

24 listopada 2023
Przejdź do - Dzień Pluszowego Misia

Tradycyjnie już, dnia 24 listopada, odbył się uroczy Dzień Pluszowego Misia! Wydarzenie to dostarczyło naszym przedszkolakom mnóstwo radości, zabawy i niezapomnianych chwil.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za wzięcie udziału w tej uroczystości, a także za piękne pluszaki, które towarzyszyły im w tym wyjątkowym dniu.

Dziękujemy za wspólną zabawę i już teraz z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję Dnia Pluszowego Misia!

Pasowanie na Przedszkolaka

24 listopada 2023
Przejdź do - Pasowanie na Przedszkolaka

Szanowni Rodzice!

Z ogromną radością informujemy, że dnia 22 listopada w naszym przedszkolu miało miejsce uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Dzieci wzięły udział w wyjątkowym wydarzeniu, podczas którego oficjalnie przyjęły swoją nową rolę w przedszkolnej społeczności.

To wzruszające wydarzenie było pełne uśmiechów, radości i dumy zarówno naszych przedszkolaków, jak i nauczycieli. Cieszymy się, że możemy być częścią tego ważnego etapu w życiu Waszych pociech. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym - dzieciom, nauczycielom i Rodzicom - za wspólną radość i wzajemne wsparcie, a w szczególności Panu Zastępcy Prezydenta Łukaszowi Kolarczykowi za moc życzeń i udział w tym szczególnym dniu oraz grupie "Żabek" za urozmaicenie tego dnia występem artystycznym.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wyjątkowego dnia.

Dziękujemy wszystkim za udział w trzeciej lekcji akcji "Dzieci Uczą Rodziców" pod tytułem "Biało-czerwona Niepodległa"

23 listopada 2023
Przejdź do - Dziękujemy wszystkim za udział w trzeciej lekcji akcji "Dzieci Uczą Rodziców" pod tytułem "Biało-czerwona Niepodległa"

Ile waży dobroć?

21 listopada 2023
Przejdź do - Ile waży dobroć?

Akcja charytatywna "III Jaworznicka Bożonarodzeniowa Paczka" - angażujemy się w pomoc dla potrzebujących i bezdomnych!

Dołącz do "Świątecznej Brygady Roznosicieli Dobroci" - międzygrupowy konkurs trwa od 20 listopada do 15 grudnia.

Razem możemy sprawić, że te Święta będą pełne ciepła i radości dla wszystkich. Bądźmy razem dla tych, którzy potrzebują wsparcia!

To była "niezwykła podróż" - czyli druga lekcja akcji "Dzieci Uczą Rodziców"

7 listopada 2023
Przejdź do - To była "niezwykła podróż" - czyli druga lekcja akcji "Dzieci Uczą Rodziców"

Ogólnopolski Tydzień Kariery

19 października 2023
Przejdź do - Ogólnopolski Tydzień Kariery

W dniach 16-22.10.2023 przedszkole uczestniczyło w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery pod hasłem "Talent i praca - to się opłaca". W ramach akcji dzieci zapoznały się z zawodami: kucharza, konserwatora i trychologa.

Pierwsza lekcja akcji "Dzieci Uczą Rodziców" już za nami!

9 października 2023
Przejdź do - Pierwsza lekcja akcji "Dzieci Uczą Rodziców" już za nami!

V edycja akcji "Dzieci uczą rodziców" w naszym przedszkolu

12 września 2023
Przejdź do - V edycja akcji "Dzieci uczą rodziców" w naszym przedszkolu

Drodzy rodzice!

Z radością informujemu, że nasze przedszkole w roku szolnym 2023/2024 bierze udział w piątej edycji akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców"! To wyjątkowa okazja do wspólnego uczenia się i zabawy, gdzie dzieci będą mogły podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z rodzicami.

Edukacja Przyszłości Jaworzno - Rozwiń Swój Talent

6 września 2023
Przejdź do - Edukacja Przyszłości Jaworzno - Rozwiń Swój Talent

Zapraszamy do zapoznania się z programem #Edukacja Przyszłości Jaworzno, który wspiera rozwój najmłodszych mieszkańców naszego miasta poprzez badanie ich predyspozycji i uzdolnień. Odkryte talenty i zainteresowania są wspierane przez rodziców, opiekunów oraz lokalne instytucje.

Skorzystaj z informatora online "Rozwiń Swój Talent", który oferuje dedykowane zajęcia pozaszkolne i pozaprzedszkolne, warsztaty, kursy i treningi rozwijające indywidualne uzdolnienia dzieci. Wpisz adres strony internetowej (https://www.ep.jaworzno.edu.pl/rozwin-swoj-talent), aby znaleźć idealną ofertę dla swojego dziecka i pomóc mu rozwinąć skrzydła.

Odkryj Pasję do Tańca! Dzień Otwarty w MDK im. Jaworzniaków

6 września 2023
Przejdź do - Odkryj Pasję do Tańca! Dzień Otwarty w MDK im. Jaworzniaków

Drodzy rodzice!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym wydarzeniu mającym na celu odkrycie pasji do tańca. To świetna okazja, aby poznać ofertę edukacji tanecznej i rozpocząć przygodę pełną zabawy i doświadczeń scenicznych już od najmłodszych lat. Zapraszamy dzieci w wieku 6 - 10 lat na bezpłatne zajęcia taneczne do MDK im. Jaworzniaków w Jaworznie.
 
Dzień otwarty oraz zapisy i interaktywny pokaz tańca odbędzie się 16 września o godz. 12 00 w sali koncertowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków na Osiedlu Stałym w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 2.
 
Zapraszamy
Joanna Koćwin oraz dyrekcja MDK

OGŁOSZENIE O NABORZE

6 września 2023

OGŁOSZENIE O  NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

 1. Nazwa stanowiska pracy:
 • Starszy Inspektor ds. BHP– wymiar etatu 0,1
 1. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

    1)    obywatelstwo polskie,

    2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

    3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    4)  nieposzlakowana opinia,

    5) wykształcenie : wyższe  o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub posiadanie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy

    8)   uprawnienia  do pełnienia funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej

    9)   znajomość następujących aktów prawnych:

 1. a) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. c) Ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 4. d) Ustawy o pracownikach samorządowych

 

   10)  znajomość obsługi komputera i sprzętu biurowego

 1. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na

     optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

 1. a) umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 2. b) umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 3. c) umiejętność analitycznego myślenia,
 4. d) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 5. e) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, uprzejmość, życzliwość, samodzielność
 6. f) chęć podnoszenia kwalifikacji, w tym w drodze samokształcenia, uczenia się, wykonywania pracy w zastępstwie, 
 7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   Do podstawowych czynności służbowych na wyżej wymienionym stanowisku należeć będą :

1)   przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnianie kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni pracownicy, wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

2)   bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3)   sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4)   udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach                            
i dokumentacji,

5)   zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństw i higieny pracy stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

6)   przedstawienie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

7)   udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

8)   opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

9)   udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
 w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji  tych wniosków,

10)   prowadzenie rejestrów, kompletowaniu i przechowywaniu dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych

11)   doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

12)   udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

13)   doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

14)   współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi albo osobami w szczególności w zakresie organizowania i zapewniania odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

15)   inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)     praca na stanowisku starszy inspektor ds. BHP w Przedszkolu Miejskim nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie, ul. Wincentego Muchy 6, 43-600 Jaworzno

2)     nawiązanie stosunku pracy od 01.10.2023 r.

3)     wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych Przedszkola Miejskiego nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie zatrudnionych na podstawie umowie o pracę.

4)     praca z monitorem ekranowym,

5)     obsługa urządzeń biurowych,

6)     liczne kontakty wewnętrzne i zewnętrzne.

 1. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,

2)     curriculum vitae,

3)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)     kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe,

5)     kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacji i umiejętnościach,

6)     kserokopie dokumentów dotyczących przebiegu pracy zawodowej, lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

7)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)     oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne opatrzone własnoręcznym podpisem należy składać osobiście w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie (decyduje data wpływu ) lub pocztą na adres Przedszkola (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor ds. BHP w terminie do dnia 13.09.2023r. do godziny 12:00.

            Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem przedszkola. O terminie rozmowy zostanie poinformowany telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w tym również adresu e-mail, numeru telefonu, mojego wizerunku dla realizacji prowadzonego przez Przedszkole Miejskie nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, jak i dla celów przyszłych naborów na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze. Zostałem/Zostałam poinformowany/poinformowana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.”

 

 

Rok szkolny 2023/2024

31 sierpnia 2023

Drodzy Rodzice!

Witamy w nowym roku szkolnym 2023/2024! 

Grupa I "Pszczółki"
Wychowawcy: mgr Marta Więzowska, mgr Sandra Juraszek

Grupa II "Motylki"

Wychowawcy: mgr Weronika Synowiec, mgr Aleksandra Jurkiewicz, Izabella Kubowicz  - nauczyciel wspomagający

Grupa III "Żabki"
Wychowawcy: mgr Bożena Świderska, mgr Monika Zwarzany

Grupa IV "Jeżyki"
Wychowawcy: mgr Magdalena Stolarska, mgr Monika Wiśnicka, Grażyna Gwiżdż - nauczyciel wspomagający

Zebranie organizacyjne

28 sierpnia 2023

Drodzy rodzice!

Zapraszamy serdecznie na zebranie oranizacyjne, które odbędzie się według następującego porządku:

- zebranie grupowe rodziców z grupy I "Pszczólki" - dn. 01.09.2023 r. o godz. 16:00;

-zebranie pozostałych grup: II "Motylki", III "Żabki", IV "Jeżyki" - dnia 04.09.2023 r. o godz. 16:30

Profilaktyka i higiena przy wszawicy

8 sierpnia 2023

DRODZY RODZICE!

W związku z pojawieniem się przypadku wszawicy bardzo prosimy o systematyczne kontrolowanie czystości głów i włosów swoich dzieci.

Bezpieczne wakacje.

25 lipca 2023

"Dzieci uczą rodziców"

17 lipca 2023
Przejdź do - "Dzieci uczą rodziców"

Drodzy rodzice!

Z radością informujemy, że nasze przedszkole otrzymało certyfikat za udział w czwartej edukacyjnej akcji "Dzieci uczą rodziców"! To wspaniała inicjatywa, która umożliwia naszym maluchom dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z ich rodzicami. Jesteśmy dumni z zaangażowania naszych przedszkolaków i wdzięczni za wsparcie rodziców. Dziękujemy wszystkim za udział i wspólną naukę!

Godziny pracy przedszkola

29 czerwca 2023
Przejdź do - Godziny pracy przedszkola

UWAGA RODZICE!

W okresie wakacji tj. od 03.07.2023 do 31.08.2023 przedszkole będzie czynne od godz. 6:00 do 16:30

Bezpieczne wakacje

26 czerwca 2023
Przejdź do - Bezpieczne wakacje

Drodzy rodzice!

Przypominamy o bezpieczeństwie w czasie wakacji

Co robić, gdy dziecko połknie ciało obcego?

26 czerwca 2023
Przejdź do - Co robić, gdy dziecko połknie ciało obcego?

Drodzy rodzice!

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem edukacyjnym dotyczącym postępowania w sytuacji, gdy dziecko połknie ciało obcego, aby wiedzieć, jak właściwie reagować w przypadku takiej sytuacji.

Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy

12 czerwca 2023
Przejdź do - Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy

Akcja "Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy" to kampania mająca na celu edukację i informowanie społeczeństwa na temat zapobiegania ukąszeniom kleszczy oraz chorobom przenoszonym przez nie, takim jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu.

Czytaj więcej o: Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy

Fotorelacja z festynu rodzinnego oraz dnia Mamy i Taty,

6 czerwca 2023
Przejdź do - Fotorelacja z festynu rodzinnego oraz dnia Mamy i Taty,

Drodzy rodzice!

Zapraszamy na fotorelację z festynu rodzinnego oraz dnia Mamy i Taty.

Fotorelacja

Pożegnanie starszaków

30 maja 2023
Przejdź do - Pożegnanie starszaków

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na "Pożegnanie starszaków", które odbędzie się 16 czerwca (piątek) o godzinie 16:00

 

"Łap słońce z głową"

29 maja 2023
Przejdź do - "Łap słońce z głową"

Zapraszamy do udziału w akcji "Łap słońce z głową", która ma na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej ochrony przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. Promieniowanie UV może mieć negatywny wpływ na zdrowie nas i naszych dzieci. Chcemy wspólnie edukować i informować rodziców oraz społeczność przedszkolną o sposobach zapobiegania niekorzystnym skutkom nadmiernego promieniowania słonecznego.

Festyn rodzinny

23 maja 2023
Przejdź do - Festyn rodzinny

 

Drodzy rodzice!

Z wielką radością zapraszamy na nasz coroczny festyn rodzinny, który odbędzie się w naszym przedszkolu w dniu 26 maja (piątek) od godziny 16:00 do 19:00. Będzie to wyjątkowa okazja, aby spędzić miłe chwile i cieszyć się wspaniałymi atrakcjami.

Serdecznie zapraszamy

 

Fanty na „Festyn rodzinny”

10 maja 2023
Przejdź do - Fanty na „Festyn rodzinny”

Drodzy Rodzice!

Organizujemy „Festyn rodzinny” 26. 05. 2023 roku. Prosimy o przyniesienie fantów (nowe gry, puzzle, zabawki, artykuły papiernicze, itp.) do wychowawców grup.

Fanty zbieramy do 25. 05. 2023 r.

Wyniki I Miejskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej „Jaworuś 2023”

19 kwietnia 2023
Przejdź do - Wyniki I Miejskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej „Jaworuś 2023”

Wyniki I Miejskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej „Jaworuś 2023” są już dostępne! Z radością informujemy, że z naszego przedszkola wyróżnieni zostali Maria Majewska w kategorii "3-4latki" oraz zespół „WESOŁE NUTKI” w kategorii "5-6latki". Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów muzycznych!

Czytaj więcej o: Wyniki I Miejskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej „Jaworuś 2023”

Zebranie

18 kwietnia 2023
Przejdź do - Zebranie

DRODZY RODZICE!

W dniu 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 16:00 zapraszamy Rodziców dzieci 6-letnich, które od września br. rozpoczną naukę w szkole podstawowej na krótkie zebrania do poszczególnych grup: „Jeżyki”, „Pszczółki”, „Żabki”, dotyczące informacji na temat gotowości szkolnej.

Światowy Dzień Autyzmu

3 kwietnia 2023
Przejdź do - Światowy Dzień Autyzmu

Dzisiaj tj. 3 kwietnia w naszym przedszkolu odbył się Światowy Dzień Autyzmu! Z tej okazji zorganizowaliśmy wiele ciekawych i edukacyjnych działań, które miały na celu zwiększenie świadomości na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nasze przedszkolaki miały okazję uczyć się, jak zrozumieć i pomóc osobom z autyzmem, a także poznać ich unikalne talenty i zainteresowania. Dzięki temu wydarzeniu, wzbogaciliśmy naszą społeczność o wartościowe doświadczenia i wiedzę. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym wyjątkowym dniu!

Konkrus Wielkanocny

2 kwietnia 2023
Przejdź do - Konkrus Wielkanocny

Zapraszamy do oddania głosu (w postaci facebookowego "Lubię to!" ) na nasze przedszkole w konkursie "Koszyczek pełen barw" organizowanym przez Galerię Galena w Jaworznie

Głosuj na Nas!

Światowy Dzień Zdrowia

30 marca 2023

Drodzy Rodzice!

Dnia 06.04.2023 r. tj. czwartek obchodzimy w naszym przedszkolu Światowy Dzień Zdrowia. Bardzo prosimy, aby dzieci w tym dniu ubrane były na zielono.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-09
Data publikacji:2017-09-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Chełmecka
Liczba odwiedzin:2421