Jesteś tutaj: Start / Przerwa wakacyjna.

Przerwa wakacyjna.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PRZERWA WAKACYJNA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 •  
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Drodzy Rodzice,

przedstawiamy Zasady zapisu dzieci do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, które będą pełniły dyżur wakacyjny, w roku szkolnym 2018/2019, tj. lipcu i sierpniu 2019 r.:

 1. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest GminaMiasta Jaworzna.

 2. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest w szczególności dla dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo lub przynajmniej jeden z rodziców posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub rodzina objęta jest opieką ośrodka pomocy społecznej(z wyłączeniem świadczenia 500+ na drugie i kolejne dziecko).

 3. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola innego niż przedszkole do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019 jest wypełnienie i złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów "Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny".

 4. Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny stanowi załącznik do niniejszych zasad.

 5. Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny wydaje przedszkole, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019.

 6. Przyjmowanie "Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny" przez przedszkola dyżurujące odbywa się w dniachodo 12 kwietnia 2019 r.

 7. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola pełniącego dyżur podejmuje jego dyrektor. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, dyrektor może zaproponować rodzicom miejsce w innej, najbliższej placówce pełniącej dyżur w tym czasie, dysponującej wolnymi miejscami. Dyrektor placówki mającej wolne miejsca nie może odmówić przyjęcia dziecka.

 8. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny opublikowana zostanie 17 kwietnia 2019 r.

 9. W przypadku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny po upływie terminu wyznaczonego w ust. 6, przyjęcie dziecka może nastąpić  pod  warunkiem posiadania  wolnych  miejsc   i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.

 10. Czas pracy przedszkola dyżurującego nie może być dłuższy niż określony w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2018/2019.

 11. Za pobyt dziecka w przedszkolu dużurującym rodzice wnoszą opłatę na zasadach określonych w statucie przedszkola dyżurującego, w tym stawkę żywieniową obowiązującą w przedszkolu dyżurującym, w roku szkolnym 2018/2019.

 12. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu. Udostępnia rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola oraz regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci do przedszkola.

   

   

  Przerwy w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w roku szkolnym 2018/2019.

   

  1 Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 01.07.2019- 31.08.2019 r.

  2 Przedszkole Miejskie Nr 7 01.07.2019 - 31.08.2019 r.

  3 Przedszkole Miejskie Nr 12 Integracyjne 01.07.2019 - 31.08.2019 r.

  4 Przedszkole Miejskie Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi 01.07.2019 - 31.08.2019 r.

  5 Przedszkole Miejskie Nr 25 01.07.2019 - 31.08.2019 r.

  6 Przedszkole Miejskie Nr 27 12.08.2019 - 31.08.2019 r.

  7 Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza 01.08.2019 - 23.08.2019 r.

  8 Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego 01.07.2019 - 31.07.2019 r.

  9 Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 19 im. Mikołaja Kopernika 01.07.2019 - 26.07.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-13
Data publikacji:2019-06-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Chełmecka
Liczba odwiedzin:1657